Category Archives: Správy

Tv Romana – Opre Roma je aktívna v marginalizovaných rómskych komunitách

Apolitická iniciatíva Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Európu mapuje problémy Rómov tam, kde žijú. Dobrovoľníci a aktivisti priamo z osád a vylúčených rómskych komunít zisťujú, čo ich bratov a sestry trápi. V ghete na Bratislavskej v Žiline žije okolo 200 Rómov. Niektorí v relatívne vyhovujúcich, iní v absolútne nedôstojných podmienkach. „V našej…
čítaj viac

Tv Romana -Platí to pre každého

Koncom minulého roka prijatá novela zákona č. 182/1992 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá rieši udeľovanie sankcií za porušovanie prijatého domového poriadku. Reportáž kolegov z Tv Piešťany
čítaj viac

Rómski starostovia prebrali iniciatívu a pripravujú deklaráciu

V piatok 3. januára zvolal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz do obce Toporec v okrese Kežmarok pracovné stretnutie. Viac než 70 rómskych starostov z celej krajiny, občianskych aktivistov, terénnych pracovníkov a zástupcov štátnej správy sa stretlo, aby sa vyjadrili k udalostiam vo Važci a Richnave z konca minulého roka. K udalostiam samotným a…
čítaj viac