Category Archives: Správy

Tv Romana – Od mája aj autoškoly

Postupné uvoľňovanie krízových obmedzení pokračuje.Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal požiadal Ústredný krízový štáb, aby prerokoval možnosť fungovania autoškôl počas koronakrízy. Ministerstvo zároveň pripravilo zmenu vyhlášky, ktorá umožní vyučovať 100% teórie online.
čítaj viac

Tv Romana – Deň Zeme 2020

Deň zeme si pripomíname od roku 1970 a každý rok má aj svoju tému - tohtoročnou sú včely, ktoré majú v ekosystéme našej planéty mimoriadne a nenahraditeľné miesto. O včelách a nielen o nich v rozhovore so včelárom Pavlom Kudláčom.
čítaj viac

Tv Romana – Zmena sociálnej politiky vlády

Vláda v nedeľu schválila programové vyhlásenie, v ktorom uvádza, že vo vzťahu k Rómom sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia v spoločnosti. Programové vyhlásenie po schválení parlamentom bude prvým reálnym krokom správnym smerom.      
čítaj viac