Cenník

CENNÍK REKLAMY

Televízie ROMANA

produktM.j.umiestneniepočet odvysielaníkonečná cena
Reklamný spot30 sReklamný blok vysielaný 2x v hodine1x90,00 €
Telenákup a PR1 minv telenákupných blokoch1x200,00 €
Sponzorský odkaz10 spred a po relácii, na základe dohody so zadávateľom300,00 €
Komerčná reportáž
(vrátane výroby)
3 minreklamný blok / v programe1x denne800 / 700€
Komerčný rozhovor
(vrátane výroby)
3 minreklamný blok / v programe1x denne700/600 €
Umiestňovanie produktovdohodou dohodou
Záznam vysielania1ksDVD 20 €

Ceny sú bez DPH.