Tv Romana – VOX Romano 6

SPARK v Košiciach je stredná škola, ktorá sa zameriava na rómsku komunitu. Možno na nej študovať aj diaľkovo, viacerí jej absolventi pokračujú  na vysokej škole. Uplatňujú tam model výučby, ktorý môže byť prínosom pre celý systém vzdelávania Rómov v spolupráci s majoritou.

Comments are closed.