Tv Romana – VOX ROMANO 5 VŠ pre Rómov

Štúdium rómčiny na vysokej škole? Áno, je to šanca nielen pre Rómov. Nové študijné odbory na Prešovskej univerzite otvárajú možnosti študovať rómsky jazyk a literatúru v rôznych, najmä učiteľských  kombináciách. Perspektívne uplatnenie absolventov však zasahuje podstatne  širší okruh profesií: Od prekladateľstva, cez sociálnu prácu, manažérske profesie,  až po diplomaciu. Viac v reportáži Vlada Semana, v rámci cyklu  VOX Romano.

Comments are closed.