Tv Romana – Outward Bound Slovakia sa pripojil k medzinárodnému projektu

Outward Bound Slovakia sa pripojil k medzinárodnému projektu Od nás k vám pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia: pestúnske domovy, rómske osady a mladí migranti z krajín mimo EÚ.

 

 

Comments are closed.