Archív rómskej televízie

Archív celoplošnej rómskej televízie Romana. Chceme ukázať, že život člena menšiny je krásny, ale neraz aj zložitý. Chceme vyhľadať a zverejniť pozitívne príklady Rómov na Slovensku.

Reklama

Naplánovaných je 60 bodov.

TV Romana – 25. schôdza NR SR

Na programe je okrem iného zákon o štátnom občianstve, zákon o podpore v čase skrátenej práce i návrh na vytvorenie etickej komisie RTVS.

Školy len pre kritickú infraštruktúru

TV Romana – Pozitivita u detí stúpa

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina fungujú od 15. marca len pre detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Reklama