Archív rómskej televízie

Archív celoplošnej rómskej televízie Romana. Chceme ukázať, že život člena menšiny je krásny, ale neraz aj zložitý. Chceme vyhľadať a zverejniť pozitívne príklady Rómov na Slovensku.

Reklama

Na pôde radnice daroval primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik Spišskej katolíckej charite prístroje, ktoré môžu pacientom v boji s ochorením výrazne pomôcť. Oxymeter meria saturáciu kyslíka v krvi, ktorá je podstatná pri liečbe.

TV Romana – Dar od primátora

Na pôde radnice daroval primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik Spišskej katolíckej charite prístroje, ktoré môžu pacientom v boji s ochorením výrazne pomôcť. Oxymeter meria saturáciu kyslíka v krvi, ktorá je podstatná pri liečbe.

V Košiciach podpísali tri profesné organizácie memorandum o spolupráci.

TV Romana – Lotos memorandum

Na zásadne novej forme spolupráce žurnalistov na medzinárodnej úrovni sa dohodli Svet nových médií, Slovenský syndikát novinárov a spolok regionálnych televízií LOTOS.

Reklama