Archív rómskej televízie

Archív celoplošnej rómskej televízie Romana. Chceme ukázať, že život člena menšiny je krásny, ale neraz aj zložitý. Chceme vyhľadať a zverejniť pozitívne príklady Rómov na Slovensku.

Reklama

Výchova a vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Pozitívny a profesionálny prístup pedagógov na Súkromnej spojenej škole v Martine môže rodičom detí pomôcť v práci s takýmto dieťaťom aj v domácom prostredí.

TV Romana – Súkromná spojená škola

Pozitívny a profesionálny prístup pedagógov na Súkromnej spojenej škole v Martine môže rodičom detí pomôcť v práci s takýmto dieťaťom aj v domácom prostredí.

Reklama