Archív rómskej televízie

Archív celoplošnej rómskej televízie Romana. Chceme ukázať, že život člena menšiny je krásny, ale neraz aj zložitý. Chceme vyhľadať a zverejniť pozitívne príklady Rómov na Slovensku.

Reklama

Prvá slovenská kniha vyšla v roku 1581 v Gutgeselovej tlačiarni v Bardejove, bol to preklad Lutherovho katechizmu. Johanes Gutenberg zdokonalil kníhtlač a vďaka jeho technológii bolo od 16 storočia vytlačených viac ako 200 miliónov kníh.

TV Romana – Johann Gutenberg

Johanes Gutenberg zdokonalil kníhtlač a vďaka jeho technológii bolo od 16 storočia vytlačených viac ako 200 miliónov kníh.

Reklama