Archív rómskej televízie

Archív celoplošnej rómskej televízie Romana. Chceme ukázať, že život člena menšiny je krásny, ale neraz aj zložitý. Chceme vyhľadať a zverejniť pozitívne príklady Rómov na Slovensku.

Reklama

Výstava architekta, fotografa a grafického dizajnéra Laja Kupkoviča, Paralely a Paraboly. Priestory Rosenfeldovho paláca v Žiline budú až do 25. novembra plné návrhov a prác, ktoré boli v archíve autora, a sú sprístupnené verejnosti po prvý raz. Hosťom výstavy je autorov syn, Jakub Kupkovič s výberom fotografií.

Tv Romana – Paralely a Paraboly

Priestory Rosenfeldovho paláca v Žiline budú až do 25. novembra plné návrhov a prác, ktoré boli v archíve autora, a sú sprístupnené verejnosti po prvý raz.

Reklama