Roma Education Fund SLOVAKIA – Jaroslav Mačo

Počuli ste o študijnom odbore aplikovaná geoinformatika? Jaroslav Mačo je našim štipendistom a téma geografie ho zaujímala od základnej školy. Na Prešovskej univerzite v Prešove zároveň študuje aj učiteľský smer – bude z neho učiteľ dejepisu. Podporujeme šikovných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí budú prínosom pre Slovensko. Ďakujeme, že nás podporujete

Comments are closed.